Laatst bijgewerkt: November 26 2015

SoundLive Logo

Gebruikersvoorwaarden

Vind hier alle informatie over je privacy, de inhoud en spelregels van SoundLive. Mocht je problemen ondervinden laat dit dan z.s.m. weten.

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn afgeleid van de SoundLive-
principes en omvat onze servicevoorwaarden die van
toepassing zijn op onze relatie met gebruikers en anderen die interactie hebben met SoundLive. Wanneer je SoundLive gebruikt of opent, verklaar je akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden, die regelmatig wordt bijgewerkt in overeenstemming met de bepalingen in onderstaand artikel 14. Aan het eind van dit document zijn bovendien resources opgenomen die informatie bevatten over de manier waarop SoundLive werkt.

1. Privacy

We vinden je privacy erg belangrijk. We hebben een Beleid inzake gegevensgebruik opgesteld dat belangrijke bepalingen bevat over hoe je SoundLive kunt gebruiken om items te delen met anderen en hoe we jouw inhoud en informatie verzamelen en kunnen gebruiken. We raden je aan het Beleid inzake gegevensgebruik te lezen en op basis hiervan beslissingen te nemen.

2. Inhoud en informatie delen

Je bent zelf eigenaar van alle inhoud en informatie die je plaatst op SoundLive. Verder gelden de volgende bepalingen:
 1. Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals foto’s en video (IE-inhoud), geef je ons nadrukkelijk de volgende toestemming: je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die je plaatst op SoundLive of in verband met SoundLive (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer je jouw IE-inhoud of je account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd.
 2. Wanneer je IE-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Je begrijpt dat verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen).
 3. We stellen het altijd op prijs als je feedback of andere suggesties over SoundLive geeft, maar je moet begrijpen dat we deze kunnen gebruiken zonder enige verplichting om je hiervoor te belonen (net zoals jij geen verplichting hebt om deze aan te bieden).

3. Veiligheid

We doen ons best om SoundLive veilig te houden, maar kunnen dit niet garanderen. We hebben je hulp nodig om SoundLive veilig te houden. Daarom moet je je houden aan de volgende regels:
 1. Je plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam) op SoundLive.
 2. Je verzamelt geen inhoud of informatie van gebruikers en gebruikt SoundLive niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) zonder onze voorafgaande toestemming.
 3. Je houdt je op SoundLive niet bezig met illegale marketing op meerdere niveaus zoals piramideconstructies.
 4. Je uploadt geen virussen of andere schadelijke code.
 5. Je vraagt mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en je meldt je niet aan op een 
account van iemand anders.
 6. Je zult geen gebruikers pesten, intimideren of lastig vallen.
 7. Je plaatst geen inhoud die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; die 
aanzet tot geweld; of die naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
 8. Je gebruikt SoundLive niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of 
discriminerende activiteiten.
 9. Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van SoundLive verstoord, 
overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval of 
verstoring van paginaweergave of andere SoundLive-functionaliteiten.
 10. Je faciliteert of stimuleert geen schending van deze Verklaring of onze 
beleidsregels.

4. Registratie en accountbeveiliging

SoundLive-gebruikers verstrekken hun echte namen en gegevens en we hebben je hulp nodig om dit zo te houden. Hier volgen enkele regels waaraan je je moet houden met betrekking tot registratie en beveiliging van je account:
 1. Je verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op SoundLive en maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders.
 2. Je maakt niet meer dan één artiest/DJ/Band/Boeker/Locatie account.
 3. Als we je account deactiveren, maak je geen andere account zonder onze
 4. 
toestemming.
 5. Je gebruikt je persoonlijke SoundLive-pagina alleen voor eigen commercieel gewin.
 6. Je gebruikt SoundLive niet als je jonger bent dan 13 jaar.
 7. Je gebruikt SoundLive niet als je bent veroordeeld voor een zedenmisdrijf.
 8. Je houdt je contactgegevens correct en actueel.
 9. Je deelt je wachtwoord niet met anderen, je verleent niemand toegang tot je
 10. 
account en je doet niets wat de beveiliging van je account kan schaden.
 11. Je draagt je account (pagina’s die je beheert) niet over aan iemand anders zonder 
dat je onze schriftelijke toestemming hebt.
 12. Als je een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert voor je account 
of pagina, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen indien wij menen dat deze ongepast is (bijvoorbeeld wanneer een eigenaar van een handelsmerk klaagt over een gebruikersnaam die weinig lijkt op de werkelijke naam van een gebruiker).

5. De rechten van anderen beschermen

We respecteren de rechten van anderen en verwachten dat jij dit ook doet.
 1. Je plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie op SoundLive waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden.
 2. We kunnen inhoud en informatie die je op SoundLive plaatst verwijderen indien we vinden dat hiermee deze Verklaring of onze beleidsregels worden geschonden.
 3. Als we je inhoud hebben verwijderd wegens inbreuk op de auteursrechten van iemand anders en je denkt dat dit onterecht is, kun je bezwaar maken.
 4. Als je herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zullen we je account indien terecht deactiveren.
 5. Je maakt geen gebruik van onze auteursrechten of handelsmerken (waaronder SoundLive, het SoundLive-logo, SL) of andere soortgelijke verwarrende merken, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan wanneer je schriftelijke toestemming van ons hebt.
 6. Als je informatie verzamelt van gebruikers, moet je: hun toestemming krijgen, duidelijk maken dat jij (en niet SoundLive) degene bent die de informatie verzamelt en een privacybeleid publiceren waarin wordt uitgelegd welke informatie je verzamelt en hoe je deze gebruikt.
 7. Je plaatst geen identiteitsdocumenten of gevoelige financiële informatie van anderen op SoundLive.

6. Betalingen

Als je een betaling doet op SoundLive of SoundLive-tegoedpunten gebruikt, ga je akkoord met onze betalingsvoorwaarden.

7. Over advertenties en andere commerciële inhoud die worden geboden of verbeterd door SoundLive

Ons doel is advertenties en andere commerciële of gesponsorde inhoud te leveren die waardevol zijn voor onze gebruikers en adverteerders. Om ons hierbij te helpen, ga je akkoord met het volgende:
 1. Je geeft ons toestemming je naam, profielfoto, inhoud en informatie (zoals een merk dat je leuk vindt) te gebruiken voor commerciële, gesponsorde of gerelateerde inhoud die door ons wordt aangeboden of verbeterd. Dit betekent bijvoorbeeld dat je een bedrijf of een andere entiteit toestaat ons te betalen om je naam en/of profielfoto met je inhoud of informatie te tonen, zonder dat je daarvoor compensatie krijgt. Als je een specifieke doelgroep hebt geselecteerd voor je inhoud of informatie, respecteren we bij het gebruik je keuze.
 2. We geven je inhoud of informatie niet zonder jouw toestemming aan adverteerders.
 3. Je begrijpt dat we betaalde services en communicatie mogelijk niet altijd als zodanig herkennen.

8. Speciale bepalingen voor adverteerders

Je kunt je advertenties richten op je gewenste doelgroep door advertenties te kopen op SoundLive. De volgende aanvullende voorwaarden gelden als je een order plaatst via onze online advertentieportal.
 1. Wanneer je een order plaatst, geef je op welk type advertentie je wilt kopen. Als we je order accepteren, plaatsen we jouw advertenties als er ruimte beschikbaar is. Wanneer we je advertentie plaatsen, doen we ons best om de advertenties te tonen aan de doelgroep die je hebt opgegeven. We kunnen echter niet in elk geval garanderen dat je advertentie de beoogde doelgroep bereikt.
 2. We kunnen de criteria voor de doelgroep die je opgeeft verruimen wanneer we 
denken dat hiermee de effectiviteit van je advertentiecampagne wordt verbeterd.
 3. Je betaalt voor je orders in overeenstemming met onze betalingsvoorwaarden.
 4. We bepalen de grootte, plaatsing en positionering van je advertenties.
 5. We bieden geen garanties voor de reacties op je advertenties, zoals het aantal keer 
dat er op een advertentie wordt geklikt.
 6. We hebben geen invloed op de manier waarop er op de advertenties wordt geklikt. 
We hebben systemen die proberen bepaalde klikactiviteiten te detecteren en te filteren, maar we zijn niet verantwoordelijk voor klikfraude, technologische problemen of andere mogelijk ongeldige klikactiviteiten die mogelijk van invloed zijn op de kosten van lopende advertenties.
 7. Onze licentie om je advertentie uit te voeren, eindigt wanneer we je order hebben voltooid.
 8. We kunnen je advertentie en gerelateerde inhoud en informatie gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden.
 9. Zonder onze schriftelijke toestemming breng je geen persbericht uit en doe je geen publieke verklaringen over je relatie met SoundLive.
 10. We kunnen een advertentie weigeren of verwijderen, ongeacht de reden.
 11. Als je advertenties plaatst namens iemand anders, moet je toestemming hebben 
om deze advertenties te plaatsen en gelden de volgende bepalingen:
  1. Je garandeert dat je de juridische bevoegdheid hebt om de adverteerder te 
binden aan deze Verklaring.
  2. Je gaat ermee akkoord dat als de adverteerder die je vertegenwoordigt deze 
Verklaring schendt, we jou verantwoordelijk kunnen houden voor die schending.

9. Wijzigingen

Tenzij we om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoeren, of om een onjuiste verklaring te corrigeren, geven we je zeven (7) dagen de tijd om te reageren en bieden we je de mogelijkheid om te reageren op wijzigingen in deze Verklaring. Wanneer je na de wijzigingen aan onze voorwaarden SoundLive blijft gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

10. Beëindiging

Als je de letter of geest van deze Verklaring schendt of op andere wijze een risico of mogelijke juridische blootstelling voor ons creëert, kunnen we je toegang tot SoundLive geheel of gedeeltelijk stopzetten. We zullen je hierover via e-mail informeren of wanneer je de volgende keer probeert je account te openen. Je kunt je account op elk moment verwijderen of deactiveren. In alle dergelijke gevallen vervalt de geldigheid van deze verklaring, maar blijven de volgende artikelen van kracht: 2.2,3-5, 7.3, 8.2, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10, 8.11 en 10-12.

11. Geschillen

 1. Je zult eventuele claims, juridische procedures of geschillen (claims) die je met ons hebt, voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Verklaring of SoundLive, uitsluitend oplossen in een Nederlandse arrondissementsrechtbank in Den Haag, en je stemt ermee in je te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van dergelijke rechtbanken voor de beslechting van dergelijke claims. Deze Verklaring en eventuele claims tussen jou en ons zijn onderworpen aan de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, ongeacht eventuele bepalingen inzake conflicten of wetten.
 2. Indien iemand een claim tegen ons indient met betrekking tot jouw acties, inhoud of informatie op SoundLive, zul je ons schadeloos stellen tegen alle schade, verliezen en kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijke claim (inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten). Hoewel we regels bieden voor het gedrag van gebruikers, controleren of sturen we de acties van gebruikers op SoundLive niet en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die gebruikers overdragen of delen op SoundLive. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige inhoud of informatie die je mogelijk op SoundLive vindt. We zijn niet verantwoordelijk voor het online of offline gedrag van SoundLive- gebruikers.
 3. We proberen SoundLive online, foutvrij en veilig te houden, maar je gebruikt het op eigen risico. We bieden SoundLive zoals het wordt geboden, zonder expliciete of impliciete garanties, waaronder, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-naleving. We garanderen niet dat SoundLive altijd veilig, beveiligd of foutvrij zal zijn of dat SoundLive altijd zal werken zonder storingen, vertragingen of onregelmatigheden. SoundLive is niet verantwoordelijk voor de acties,inhoud, informatie of gegevens van derde partijen en je vrijwaart ons, onze directeuren, managers, mederwerkers en agenten van eventuele claims en schade, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of verband houden met eventuele claims die je tegen dergelijke partijen hebt. We zijn jegens jou niet aansprakelijk voor eventuele winstderving of andere gevolgschade, speciale, indirecte of incidentele schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze verklaring of met SoundLive, zelfs niet als we zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Onze totale aansprakelijkheid of incidentele schade of gevolgschade te beperken of van SoundLive zal niet hoger zijn dan honderd euro. (100 EUR) of het bedrag dat je ons in de afgelopen 12 maanden hebt betaald. Krachtens bepaalde geldende wetten is het mogelijk niet toegestaan de aansprakelijkheid of incidentele schade of gevolgschade te beperken of af te wijzen, waardoor bovenstaande beperking of afwijzing mogelijk niet op jou van toepassing is. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid van SoundLive beperkt voor zover maximaal mogelijk is volgens de geldende wet.

12. Definities

 1. Met "SoundLive" bedoelen we de functies en services die we beschikbaar stellen, waaronder via (a) onze website op www.soundlive.nl en andere websites van het Soundlive-merk of via co-branding (waaronder subdomeinen, internationale versies, widgets en mobiele versies) (b) ons platform; (c) sociale plug-ins zoals de apparaten of netwerken die nu bestaan of later worden ontwikkeld.
 2. Met "informatie" bedoelen we feiten en andere gegevens over jou, waaronder acties door gebruikers en niet-gebruikers die interactie voeren met SoundLive.
 3. Met "inhoud" bedoelen we alles wat jij of andere gebruikers plaatsen op SoundLive en niet onder de definitie van informatie valt.
 4. Met "gegevens", "gebruikersgegevens" of "gegevens van de gebruiker" bedoelen we alle gegevens, waaronder de inhoud of informatie van een gebruiker die jij of een derde partij kan ophalen van SoundLive of aan SoundLive kan verstrekken via het platform.
 5. Met "gebruiken" bedoelen we gebruiken, uitvoeren, kopiëren, openbaar publiceren of weergeven, distribueren, wijzigen, vertalen en afgeleide producten maken van.
 6. Met "actieve geregistreerde gebruiker" bedoelen we een gebruiker die zich in de afgelopen 30 dagen minimaal eenmaal heeft aangemeld bij SoundLive.
 7. Met "toepassing" bedoelen we elke toepassing of website die het platform gebruikt, evenals alle andere dingen die gegevens van ons ontvangen of hebben ontvangen. Als je het platform niet meer gebruikt maar niet alle gegevens van ons hebt verwijderd, geldt de term toepassing totdat je alle gegevens hebt verwijderd.